Editor's Note:
Arabic is a very rich language, and words have many shades of meaning. While the text of the original Arabic Quran is identical and unchanged since its revelation, you will find various translations and interpretations. Anytime a translation is done into another language, the translator has to interpret the meaning and render it in the new language, which of course has different rules of grammar. It is, by nature, an approximation of the meaning, since words and ideas cannot be expressed identically in different languages. Note that any translation of the Quran cannot be free of errors or incompletion, omissions and mistakes; No one has the right to assign a novel meaning to the revealed words of Quran on his own accord.

 1. Het Begin (Al-Faatihah) (7 Verses)

 2. De Koe (Al-Baqarah) (286 Verses)

 3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan) (200 Verses)

 4. De Vrouwen (An-Nisa) (176 Verses)

 5. Het Tafel (Al-Maidah) (120 Verses)

 6. Het Vee (Al-An'aam) (165 Verses)

 7. De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf) (206 Verses)

 8. De Oorlogsbuit (Al-An'faal) (75 Verses)

 9. Berouw (At-Taubah) (129 Verses)

 10. Jonas (Joenos) (109 Verses)

 11. Hoed (123 Verses)

 12. Jozef (Joesof) (111 Verses)

 13. De Donder (Ar-Ra'd) (43 Verses)

 14. Abraham (Ibrahiem) (52 Verses)

 15. Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr) (99 Verses)

 16. De Bij (An-Nahl) (128 Verses)

 17. De Kinderen van Israƫl (Al-Israa, Banie Israa'iel) (111 Verses)

 18. De Spelonk (Al-Kahf) (110 Verses)

 19. Maria (Marjam) (98 Verses)

 20. Taa Haa (135 Verses)

 21. De Profeten (Al-Anmbi'jaa) (112 Verses)

 22. De Pilgrimstocht (Al-Hadj) (78 Verses)

 23. De Gelovigen (Al-Mominoen) (118 Verses)

 24. Het Licht (An-Noer) (64 Verses)

 25. Het Criterion (Al-Forqaan) (77 Verses)

 26. De Dichters (Asj-Sjoaraa) (227 Verses)

 27. De Mieren (An-Naml) (93 Verses)

 28. De Vertelling (Al-Qasas) (88 Verses)

 29. De Spin (Al-Ankaboet) (69 Verses)

 30. De Romeinen (Ar-Roem) (60 Verses)

 31. De Wijzen (Loqmaan) (34 Verses)

 32. De Aanbidding (As-Sadjdah) (30 Verses)

 33. De Confreranten (Al-Ahzaab) (73 Verses)

 34. De Stad van Saba (Saba) (54 Verses)

 35. De Schepper (Faatir) (45 Verses)

 36. Jaa Sien (83 Verses)

 37. Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat) (182 Verses)

 38. Saad (88 Verses)

 39. De Groupen (Az-Zomar) (75 Verses)

 40. De Gelovige (Al-Momin) (85 Verses)

 41. Fussilat (54 Verses)

 42. De Consultatie (Asj-Sjoera) (53 Verses)

 43. Gouden Juwelen (Az-Zochrof) (89 Verses)

 44. De Rook (Ad-Dochaan) (59 Verses)

 45. Het Knielen (Al-Djaasi'jah) (37 Verses)

 46. Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf) (35 Verses)

 47. Mohammed (38 Verses)

 48. Overwinning (Al-Fat'h) (29 Verses)

 49. De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat) (18 Verses)

 50. Qaaf (45 Verses)

 51. De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat) (60 Verses)

 52. De Berg (At-Toer) (49 Verses)

 53. De Ster (An-Nadjm) (62 Verses)

 54. De Maan (Al-Qamar) (55 Verses)

 55. De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan) (78 Verses)

 56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah) (96 Verses)

 57. Het Ijzer (Al-Hadied) (29 Verses)

 58. De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah) (22 Verses)

 59. De Bijeenkomst (Al-Hasjr) (24 Verses)

 60. De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah) (13 Verses)

 61. De Strijdplaats (As-Saff) (14 Verses)

 62. De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah) (11 Verses)

 63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen) (11 Verses)

 64. Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon) (18 Verses)

 65. De Scheiding (At-Talaaq) (12 Verses)

 66. Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem) (12 Verses)

 67. De Dominie (Al-Molk) (30 Verses)

 68. De Pen (Al-Qalam) (52 Verses)

 69. De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah) (52 Verses)

 70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj) (44 Verses)

 71. Noach (Noeh) (28 Verses)

 72. De Djinn (Al-Djinn) (28 Verses)

 73. Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil) (20 Verses)

 74. Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir) (56 Verses)

 75. De Resurrectie (Al-Qi'jaamah) (40 Verses)

 76. De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan) (31 Verses)

 77. Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat) (50 Verses)

 78. Het Nieuws (An-Naba) (40 Verses)

 79. An-Naziaat (46 Verses)

 80. Hij Fronsde (Abasa) (42 Verses)

 81. Het Opvouwen (At-Takwier) (29 Verses)

 82. Het Klievende (Al-Infitaar) (19 Verses)

 83. Daden in fraude (Al-Motaffifeen) (36 Verses)

 84. De Splijting (Al-Insjiqaaq) (25 Verses)

 85. De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej) (22 Verses)

 86. De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq) (17 Verses)

 87. De Allehoogste (Al-Ala) (19 Verses)

 88. Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah) (26 Verses)

 89. De Dageraad (Al-Fadjr) (30 Verses)

 90. De Stad (Al-Balad) (20 Verses)

 91. De Zon (Asj-Sjams) (15 Verses)

 92. De Nacht (Al-Lail) (21 Verses)

 93. De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa) (11 Verses)

 94. De Expansie (Asj-Sjarh) (8 Verses)

 95. De Vijg (At-Tien) (8 Verses)

 96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq) (19 Verses)

 97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr) (5 Verses)

 98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah) (8 Verses)

 99. Het Geschudek (Az-Zalzalah) (8 Verses)

 100. Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat) (11 Verses)

 101. De Dag van Oproering (Al-Qaariah) (11 Verses)

 102. Opstapelen (At-Takaasor) (8 Verses)

 103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr) (3 Verses)

 104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah) (9 Verses)

 105. De Olifant (Al-Fiel) (5 Verses)

 106. Qoraisj (4 Verses)

 107. De Noden van Buren (Al-Maa'oen) (7 Verses)

 108. Overvloed (Al-Kausar) (3 Verses)

 109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen) (6 Verses)

 110. De Overwinning (An-Nasr) (3 Verses)

 111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab) (5 Verses)

 112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas) (4 Verses)

 113. De Dauw (Al-Falaq) (5 Verses)

 114. De Mensheid (An-Naas) (6 Verses)


Bookmark Us - Set as Home - Terms Of Use
Other Sites: Know The Prophet campaign - Discover Islam - Links SQL Plugins
Copyright 2003-2013 Islamic Education & Services Institute: Murfreesboro, TN